2.4.2015

Slovníček

Je to tak, skauti občas používají divná slova. A u nás v oddíle používáme ještě další, kterým by nerozuměli ani ostatní skauti. A proto zde máme malý slovníček…

benjamínek – zkouška, kterou skládají členky před světluškovským slibem*
besídka – akce poslední pátek před Vánoci, kdy si každá družinka připraví krátké vystoupení pro rodiče, spojená akce s krčáckými oddíly*
Blaník – středisko, pod nějž patří náš oddíl
bratr – příslušník skautské organizace, užívané hlavně pro ty, kteří trvají na formálnosti
budíček – znamení pro vstávání na táboře; doba vstávání

čas lidskej – letní čas, tedy oproti našemu* času posunutý o hodinu pozadu
čas náš – zimní čas, který je používán na táboře, i když se v celé republice používá letní čas

dálava – zvukový signál pro rychlé svolání všech účastníků tábora; signál z Morseovy abecedy – čárka a dvě tečky

denoden – název denního rozvrhu jednotlivých dnů tábora
družinka – skupinka dětí podobného věku, která se schází během roku k pravidelnému programu
družinovka – každotýdenní schůzka družinky

ešus – hliníková jídelní miska
ešusovník – stojan ze dřeva, kam se odkládají ešusy
etapovka (etapová hra) – příběh, na jehož motivy je připravován program na táboře, jarkách, jiných akcích a na družinovkách během roku

fágule – pochodeň, výhradně z přírodního materiálu, určená k slavnostnímu zapálení táborového ohně

hadi – těsto omotané na prut a pečené na ohni

hangár – jedno z týpek* na táboře sloužící k úschově nářadí
hlídání tábora – období mezi stavebkou a táborem, kdy někteří raraši zůstávají na tábořišti
hlídka – noční hlídání tábora; čas vymezený jedné osobě na hlídání tábora; osoba hlídající tábor
hra po Praze – tradiční sobotní akce konaná na jaře nebo na podzim někde v Praze s klučičími krčáckými oddíly*

chvilka – dobrovolná společná večerní modlitba

igorovka – chléb obalený ve vajíčku a usmažený (též smaženka)

jarky – jarní prázdniny společně strávené zpravidla na horách (prázdniny Prahy 1-5)
jaraslavení – akce pořádaná první jarní sobotu (nebo některý z jiných jarních víkendů) na oslavu jara (též jaroslavení)
jednodenka – jednodenní výprava
Ještěrky – oddílová družinka

kanindanin [kanyndanyn] – zpívaný signál, že je připraveno podávání jídla na táboře
kápézetka (KPZ) [kpz ne kápézet] – krabička poslední záchrany
karimatka, karimáma – podložka pro pohodlné spaní
kašpárek – kolísavá životnost; párek s kaší
krčáci – spřátelené klučičí oddíly – Utahové, Inkové, Mayové
kroj – skautský kroj
Krokoně – oddílová družinka (momentálně nejstarší)

letečák – vysypání nebo vyházení neuklizených věcí z teepee určené k opětovnému uklizení při ponorudonor*

marodka – stan určený pro nemocné, sklad léků a zdravotnických potřeb na táboře
mazadla – věci, co se dají mazat na chleba (máslo, pomazánkové, paštiky, taveňáky…)
melivo – dobroty jako bonbóny, čokoláda, sušenky apod.
mor (raraší) – den na táboře, kdy raraši postihne strašlivá choroba a děti se o sebe musí postarat samy
morseovka [morzeofka] – Morseova abeceda, systém teček a čárek pro jednotlivá písmena
myslík – oddílové jídlo z ovesných vloček, přesnídávky, kompotu, čokolády a kondenzovaného mléka

nadílka – vánoční výprava, při níž si členové dávají vánoční dárky

oddílovka – oddílová písnička
oddílový rok – obdobný jako školní rok, začíná zahajovačkou* na začátku října a končí táborem* v červenci
odpadovka – jáma vykopaná v lese, kam se hází odpadky z organického materiálu
ohnivec – osoba, která při táboráku udržuje oheň
olympiáda – sportovní soutěže na táboře a na jarkách analogické s Olympijskými hrami

pagoda – typ stavby ohně, používaný při slavnostních táborových ohních
pakárna – oddílová hra, při níž je úkolem přehrát druhé družstvo “stříháním”
Piškvorky – oddílová družinka
ponordonor – ranní bodování pořádku na táboře
Poštolky – oddílová družinka (momentálně nejmladší)
přepad – zpravidla noční přepadení tábora spřáteleným oddílem
přepadovka – nečekané bodování pořádku během dne

ranní lov
 – hra na rozcvičení, jež následuje na táboře hned po budíčku a při níž je nutno sesbírat co nejvíce kartiček
rarach – vedoucí
rarášek – zvukový signál z morseovky k svolání všech rarachů, skládá se z tečky, čárky a tečky
repetice – zkouška, kterou skládají členky oddílu před skautským slibem
robinsonáda – nečekaná výprava na táboře, bez vedoucích, s přespáním pod širým nebem

sestra – příslušnice skautské organizace, používané hlavně pro ty, které trvají na formálnosti
slib – skautský slib – slavnostní zavázání se k plnění povinností skauta; světluškovský slib – slavnostní zavázání se k plnění povinností světlušky; slibuje se při závěrečném táboráku*
služba – povinnost vykonávat určité práce v táboře; člověk konající službu; střídá se po jednom dni
souška – suchý strom na pokácení
spalování přezdívky (též jen spalování) – ceremoniál u závěrečného táboráku, kdy členka přijímá oddílovou přezdívku
starach – bývalý rarach
stavebka – období přípravy a stavby tábora, poslední víkend před táborem
sušárna – dřevěná konstrukce na táboře určená k sušení prádla
světluška – mladší členka oddílu, která složila světluškovský slib (má žlutý šatek)

tábor – akce trvající dva až tři týdny na začátku letních prázdnin, na které se spí v týpkách*, 
táborák
– slavnostní táborový oheň, na kterém se nikdy nepřipravují potraviny
táborovka – celotáborová hra (táborová etapovka*)
trojdenka – trojdenní výprava
týpijovka – tyč určená k stavbě teepee
týpko (teepee) – indiánský stan, ve kterém se bydlí na táboře

úsek – část etapové hry*
uzlovačka – asi metr až dva metry dlouhý silný provaz, na němž se děti učí vázat uzly

večerka – ukončení dne, po večerce je noční klid, tedy už se nemluví, jen spí; skautská večerka – mezinárodní skautská píseň na dobrou noc
velden – vůdce dne na táboře, který velí dni, má právo pískáním svolávat, vydat povel k vytažení vlajky a pod.
vůdcák – vůdcovský stan, sklad oddílových věcí, papírů apod.

Weyfuk – oddílový časopis vydávaný zpravidla nejstarší družinkou

zahajovačka – zahajovací schůzka celého oddílu na začátku oddílového roku*
ZNB – závody na body – krátký test všeobecných znalostí, který je na každé družinovce*

žabí vzdechy – soutěž táborových skupinek ve zpěvu oddílových písní

fotka na plakátek2